นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ…

Read More

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวล…

Read More

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน…

Read More

พิธีมอบสาส์นตราตั้งป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ และนางสาวเจนจิรา กุณะ ครูโรงเรียนท่าว…

Read More

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าแข่งขัน DANCER CISE และ TO BE IDOL NAN ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์…

Read More

นางธิดา เสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางธิดา เสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค…

Read More

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ มาเป็นประธานในพิธีเปิดก…

Read More

รางวัลเสมาพิทักษ์รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางพลับพลึง ปะระมะ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้…

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนศท.ธราดล ปิงยศชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผาพิทยา…

Read More

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ : อินโฟกราฟิก/โปสเตอร์

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนศท.ศตวรรษ น้อยสุภาพชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนท่าวังผา…

Read More