นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กล่าวต้อนรั…

Read More

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการ…

Read More

การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน การอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศั…

Read More

กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๕ ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๙ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวณพัชร สุทธิแสน และนายทักษ์ดนัย ตนะทิพย์ นักเรียนชั้…

Read More

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS65 รอบ 2

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่…

Read More

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS65 รอบ 2

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่…

Read More

การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS65

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่…

Read More