โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา …

Read More

กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วง…

Read More

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนท…

Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง แ…

Read More