กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับลูกๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ซึ่งได้จัดกิจกรรมโดยฝ่ายงานกิจการนักเรียน ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมได้ส่งเสริมการสำนึกรักและความผูกพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน และระหว่างนักเรียนและคณะครู

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ =-==>>>CLICK

Related posts