“เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม”

“เยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม” ตามโครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ทั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมการปลูกผัก กิจกรรมการขุดคลองไส้ไก่ กิจกรรมการทำคันนาทองคำ กิจกรรมแห้งชามน้ำชาม

Related posts