กิจกรรมการให้คำปรึกษาในการจัดสร้างการดำเนินงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. และมูลนิธิใจกระทิงดำเนินกิจกรรมการให้คำปรึกษาในการจัดสร้างการดำเนินงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการฝึกอบรม โดยการประสานงานของ ครูไพลิน ยาวิไชยวันที่ 12-13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม CLICK>>>

Related posts