โครงการส่งเสริมการจัดงานวันวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปียุวกาชาดไทย) ภายใต้กิจกรรม ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นางฐิติมา เร่งประเสริฐ รองศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการจัดงานวันวันสถาปนายุวกาชาดไทย (๙๙ ปียุวกาชาดไทย) ภายใต้กิจกรรม ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (โคก หนอง นา โมเดล) สนับสนุนโดย สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน ทั้งนี้ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะผู้บริหาร ผู้นำยุวกาชาดและยุวกาชาดโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมร่วมกิจกรรม ๓ กิจกรรม

ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ สายสะพานลำเลียงน้ำ โดยยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑

กิจกรรมที่ ๒ เตรียมแปลงปลูกผัก บำรุงดิน โดย ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกต้นกล้วยบนขอบสระ โดยยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓

นอกจากนี้ ยังมีผู้ใหญ่ใจดีจากสำนักงาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ และนายอำเภอท่าวังผามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

สามารถชมภาพกิจกรรมที่ ==>>> LinkCLICK

Related posts