การนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

Read More

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องในเทศกาลวันทะนาบาตะ (เทศกาลขอพรกับดวงดาว)

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลให้กับนั…

Read More

ประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือกรายการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำโดยนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท…

Read More

นางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ นักเรียนชั้น…

Read More

นางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะศึกษาศาสตร์ภาษาจีน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยการนำของนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทางหมู่บ้านป่าไคร้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดน่าน หมู่บ้านป่าไคร้ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน…

Read More