ยกเลิกเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน

ยกเลิกเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จำนวน 117 รายการ

เอกสารหนังสือยกเลิกเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือเสริมการเรียน ===>>>CLICK

Related posts