บรรยากาศการสอน ออนไลน์ ของคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และได้มีแนวทางการจัดก…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายพิชิต ยาวิไชย ร…

Read More