มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้…

Read More

มอบรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยนายวศิน …

Read More

นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กล่าวต้อนรั…

Read More

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการ…

Read More

การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดน่าน การอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายคือ เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศั…

Read More

กิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๕ ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๑๙ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวณพัชร สุทธิแสน และนายทักษ์ดนัย ตนะทิพย์ นักเรียนชั้…

Read More

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สืบชะตาหลวง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๓๗ ปี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ วิหารวัดสุทธาราม

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบหมายให้นางนงนุช…

Read More

นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ…

Read More

กิจกรรมเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อาร…

Read More