มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวั…

Read More

บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนฟรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ และนายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทย…

Read More

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องในเทศกาลวันทะนาบาตะ (เทศกาลขอพรกับดวงดาว)

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลให้กับนั…

Read More

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนตามหลักพหุปัญญา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเ…

Read More