รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง,พนักงานขับรถยนต์และแม่บ้าน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง,พนักงานขับรถยนต์และแม่บ้า…

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่…

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูช่วยสอนห้องเรียนเตรียม MEP

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://web.facebook.com/thawangphaschool/photos/a.338466542833108/…

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่…

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สากมารถเข้าตรวจสอบดูลายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1-qghVob…

Read More

ยกเลิกประกาสรับสมัครครู ตำแหน่งวิชาเอกภาษาจีน

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการรับสมัครคัดเลือ…

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน มีความประสงค์จะดำเนิน…

Read More