สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด และประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดระเบียบแถวล…

Read More

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รางวัลเสมาพิทักษ์ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงาน…

Read More

พิธีมอบสาส์นตราตั้งป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียง

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ และนางสาวเจนจิรา กุณะ ครูโรงเรียนท่าว…

Read More

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าแข่งขัน DANCER CISE และ TO BE IDOL NAN ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จ.น่าน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วงศ์…

Read More

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลตรีคณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘ มาเป็นประธานในพิธีเปิดก…

Read More

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน ณ โรงแรมน้ำทอง จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางณัฐพร ธรรมวงศ์ นางณีรวัลย์ ไชยวงค์ นางสาวอิงคณา เสริมคุณ ครูโรงเ…

Read More

นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา อำขำ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยนั…

Read More

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นักเรียนชมรมว่ายน้ำโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ…

Read More

นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเร…

Read More