ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว -ตำแหน่ง…

Read More

ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้…

Read More

ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้…

Read More

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC)

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School a…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ===>>>DOWNLOAD รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเร…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ===>>>CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียน…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ต…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมประเมินเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมประเมินเสริมพลังสถานศึกษาต้น…

Read More