นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ นางสาวจินตนา อำขำ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยนั…

Read More

การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ นักเรียนชมรมว่ายน้ำโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศ…

Read More

นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมประชุมถอดบทเร…

Read More

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากคณะครู เพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด้วยตัวแ…

Read More

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรง…

Read More

การนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำโดยนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยการนำของนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

Read More