ประกาศเรื่องการเสนอยื่นของประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้า โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  มีค…

Read More

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูช่วยสอนห้องเรียนเตรียม MEP

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://web.facebook.com/thawangphaschool/photos/a.338466542833108/…

Read More

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ…

Read More

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน ครบ 52 ปี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมศิษย์เก่า คณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิ…

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

สากมารถเข้าตรวจสอบดูลายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1-qghVob…

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในร…

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้ด าเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่…

Read More