ติดต่อโรงเรียน

แผนที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ที่อยู่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน

ทรศัพท์  054 718032    โทรสาร 054 718034

E-mail : admin@tp.ac.th