ติดต่อโรงเรียน

แผนที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

ที่อยู่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 37 (แพร่-น่าน)

ทรศัพท์  054-799115    โทรสาร 054-755503

E-mail : admin@tp.ac.th