บมจ.ธนาคารกสิกรไทย​จัดกิจกรรมโครงการ AFTERKLASS​

วันที่​ ๑๕​ ธันวาคม​ ๒๕๖๓​ ​บมจ.ธนาคารกสิกรไทย​จัดกิจกรรมโครงการ AFTERKLASS​ ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีที่​ ๔​ ณ​ ห้องประชุมอาคาร​ ๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts