โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดกิจกรรม “ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์”

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมสถานที่การจัดกิจกรรม “ยุวกาชาดจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ ปี) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วย นางศุภานัน คีตะรัตนะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายศิริยศ วงษ์แพทย์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยใช้สถานที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โคก หนอง นา โมเดล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นที่ดำเนินการ โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โคก หนอง นา โมเดล โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts

Leave a Comment