การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สามารถรับชมรูปภาพที่ Facebook==>>> โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts