ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ ยาวิไชย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี

ท่าวังผา มอบทุนการศึกษา

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทันตแพทย์หญิงกนกวรรณ ยาวิไชย คลินิกทันตกรรม Friday Dental Clinic อ.ท่าวังผา จ.น่าน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี จำนวน ๓ ทุน รวม ๑๘,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑.น.ส.ธัชพรรณ ธนะขว้าง ๒.นายวิษธร สุรินทร์ ๓.นายวชิราวุธ สุนทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอขอบคุณมา

ณ โอกาสนี้ Friday Dental Clinic

Related posts