โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมประเมินเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมประเมินเสริมพลังสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน จากคณะสำรวจระดับเขตสุขภาพที่ ๑ โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts

Leave a Comment