ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ปล.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2564 รายละเอียดดังแนบ
ลิ้งใบมอบตัว
https://drive.google.com/file/d/1lmLWTe2ayf7iekEK7t3dY67M4oQXbl3N/view?usp=sharing
ลิ้งประกาศผลการสอบ

https://drive.google.com/file/d/1wNkbzdLOPIkCP1M3IrtHR1nJ4Z9jCL8j/view?usp=sharing

Related posts