นักเรียนและครูเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ดีเด่น จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        
 

 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายธนวันต์ คำรศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ปีการศึกษา 2562) โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นักเรียนทุนพระราชทานรุ่น 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนดีเด่น จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. และนายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานรุ่น 9 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีเด่น จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ.  

Related posts