นางภิสชา ไชยบาล เข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น

วันที่ ๑๒-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางภิสชา ไชยบาล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขั้นต้น จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่

Related posts