โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ซึ่งจะสอบในวัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิ้งที่แนบด้านล่างนี้นะครับ
ลิ้งประกาศ https://drive.google.com/file/d/1KTGRzMtN5j3uutinlZ4BpfXEkhnhEUjC/view?usp=sharing
ลิ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
https://drive.google.com/file/d/1si3LdRzTTHhsipcciOyj4N_Sqr-jUoJU/view?usp=sharing

Related posts

Leave a Comment