โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00น. นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตศิลาทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในสหวิทยาเขตศิลาทอง ต้อนรับ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมอาคาร 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี

🙏นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด

🙏นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

🙏ครูกัล ครูบอย สุดยอดติวเตอร์ที่ทำให้เด็กมีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ

Related posts