สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ ดำเนินงานจัดทดสอบภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (ทดสอบภาคปฏิบัติ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ซึ่ีงทดสอบเทคนิคการสอนว่ายน้ำ ทดสอบการว่ายน้ำและการลอยตัว และทดสอบทักษะการว่ายน้ำ จำนวน ๔ ท่า ท่าที่ ๑ ท่าฟรีสไตล์ ท่าที่ ๒ ท่ากรรเชียง ท่าที่ ๓ ท่ากบ ท่าที่ ๔ ท่าผีเสื้อ โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.๓๗ เป็นประธานในการทดสอบครั้งนี้ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Related posts