สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนตามหลักพหุปัญญา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนตามหลักพหุปัญญา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน

สามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ ==>>>CLICK

Related posts