แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

เเจ้งนักเรียนผู้เข้าสอบ ข้อปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

Related posts