ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ

ท่าวังผา logo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับอัปเดตล่าสุด) ซึ่งจะสอบ ในวันเสาร์ ที่๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้นะครับ

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

Link ===>>> https://drive.google.com/file/d/1xv66rtAWFRcL6poXpSQ_gXDXUHTck0na/view?fbclid=IwAR1izX1BGmy-Tt9SkgRmn24NeS7dJOgUV1zVCrnzEno6jJhjgkNSu6B1byE

Related posts