รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลนิตย์ คำหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการนวัตกรรมรักษ์ป่าน่านโดยมีนางณัฐพร ธรรมวงศ์ เป็นครูควบคุมทีม

Related posts