การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นักกีฬาว่ายน้ำ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง มีผลการแข่งขัน ดังนี้🏊🏻‍♀️ด.ช.ศุภวิชญ์ ลำคำ 14 ปีชายท่ากรรเชียง 25 เมตร เหรียญทอง สถิติ 17.23ท่ากรรเชียง 50 เมตร เหรียญทอง สถิติ 37.70ท่าผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญเงิน สถิติ 17.26ท่าผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญเงิน สถิติ 40.76ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทองแดง สถิติ 31.46ท่ากบ 25 เมตร เหรียญทองแดง สถิติ 21.56ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน สถิติ 14.56 ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน🏊🏻‍♀️ด.ช.ฐปนรรท คำอินทร์ท่ากรรเชียง 25 เมตร เหรียญทองแดง สถิติ 18.40ท่ากรรเชียง 50 เมตร เหรียญทองแดง สถิติ 41.18ท่าผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญเงิน สถิติ 17.63ท่าผีเสื้อ 50 เมตร เหรียญทองแดง สถิติ 41.63ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญเงิน สถิติ 36.86ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญทองแดง 16.25ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงินสรุปทั้งหมด 15 เหรียญ🥇 2 เหรียญทอง 🥈 7 เหรียญเงิน🥉 6 เหรียญทองแดงโดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง เพชร ก๋าวงศ์ และนายณรงค์ชัย ไชยสลี เป็นครูผู้ฝึกสอน

Related posts