ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการท่าวังผาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการท่าวังผาวิ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปีการศึกษา …

Read More

กิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางนงนุช วง…

Read More

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนท…

Read More

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาค

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครอง แ…

Read More

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะครู และนักเรีย…

Read More

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะเข้าตรวจราชการในวันเปิดภาคเรียนตามนโยบาย ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.จักรพันธ์ ภาชนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ…

Read More

การประกวดหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด “Be Smart Say No To Drugs” เด็กน่าน เท่ได้ โดยไม่ใช้ยาเสพติด

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัต…

Read More

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ อินทา ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พร้อมด…

Read More