นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ…

Read More

กิจกรรมเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายมนตรี กาวี รองผ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการ อาร…

Read More

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๕

วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวั…

Read More

บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่นักเรียนฟรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัทโมบาย แล็ป จำกัด มีนโยบายตอบสนองส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ และนายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทย…

Read More

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องในเทศกาลวันทะนาบาตะ (เทศกาลขอพรกับดวงดาว)

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลให้กับนั…

Read More

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนตามหลักพหุปัญญา

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) OKMD จัดกิจกรรมส่งเ…

Read More