กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด และนักเรียนมีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย1.การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก2.การมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมสุนทรภู่3.การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา4.การแสดงเต้นประกอบเพลงของชมรม TO BE NUMBER ONE5.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

Related posts