มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าโครงการการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

Related posts