โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวศิน จิณะกับ และนายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีกิจกรรมดังนี้ ๑.การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย ๒.การแต่งกลอนสุภาพระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย ๓.การคัดไทยของนักเรียนเรียนรวมระดับม.ต้นและม.ปลาย ๔.การตอบปัญหาภาษาไทยออนไลน์ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน

ติดตามได้ที่ Faceook Fanage โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts