กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัดน่าน เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ

Related posts