ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2564

ตามลิงค์แนบเอกสารประกาศด้านล่างนี้

ประกาศ https://drive.google.com/drive/folders/17PeTdG4y83Q6WeLkH3g_UOFJGpNsRLMq?fbclid=IwAR0qeEfYGCIwOONpqTGiZ2U2DXjD02AaWaSql4Z33zmtaiaznHoRTYNhO2c

Related posts