โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทางหมู่บ้านป่าไคร้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดน่าน หมู่บ้านป่าไคร้ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นอีกหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้มีมติในการปิดหมู่บ้าน เพื่อควบคุมเชื้อโควิด19ให้อยู่ในวงจำกัดไม่ให้ไประบาดหมู่บ้านอื่นๆวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยการนำของนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม คณะผู้บริหาร และคณะคุณครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม เดินทางไปมอบของอุปโภคบริโภค เช่น น้ำดื่ม ไข่ไก่ และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้กับทางหมู่บ้านป่าไคร้ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Related posts