โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกกรมวันตรุษจีนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจัดกิจกกรมวันตรุษจีนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดตามภาพกิจกรรม ===>>>CLICK

Related posts