กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรง…

Read More

การนิเทศ ติดตามและเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ…

Read More

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น เนื่องในเทศกาลวันทะนาบาตะ (เทศกาลขอพรกับดวงดาว)

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบรางวัลให้กับนั…

Read More

ประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือกรายการ)

เอกสารแนบท้ายประกาศการจัดชื้อ/จัดจ้าง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(เลือ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำโดยนายวศิน จิณะกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท…

Read More

นางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะการสื่อสารระหว่างประเทศ

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์พราวพรรณ กมลสุจริตพันธุ์ นักเรียนชั้น…

Read More

นางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ ได้รับทุนเรียนฟรี คณะศึกษาศาสตร์ภาษาจีน

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนางสาววิลาวัลย์ กิตตินภาพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึ…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมมอบของให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่าวังผา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยการนำของนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรีย…

Read More

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม มอบของอุปโภคบริโภคให้กับทางหมู่บ้านป่าไคร้

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ในจังหวัดน่าน หมู่บ้านป่าไคร้ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน…

Read More