เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ On​ the job​ training : Passion​ for Presentation

On​ the job​ training : Passion​ for Presentation

วันที่​ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม​ ๒๕๖๓​ นางธัญวรัตม์​ โยบรรยงค์​ และนางณัฐพร​ ธรรมวงศ์​ ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒​ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ​ On​ the job​ training : Passion​ for Presentation​ จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี​ ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา​ ณ​ โรงแรมน่านกรีนเลควิว​ รีสอร์ท

Related posts