การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC)

การประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ นายมนตรี กาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กล่าวต้อนรับวิทยากรและนำทีมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ รับฟังการบรรยาย กิจกรรม SLC นำโดย นางเบ็ญจมาศ มณเฑียร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.แพร่ และศึกษานิเทศจาก สพม.น่านและแพร่ ร่วมบรรยายให้ความรู้วันอังคาร ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564สถานที่ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts