บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมโครงการ Smart Kid Code

Smart Kid Code

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมโครงการ Smart Kid Codeเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียน Coding บังคับหุ่นยนต์ให้ทำตามคำสั่ง ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts