ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผามอบเงินสนับสนุนสำหรับบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษา

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ธนาคารออมสินสาขาท่าวังผามอบเงินสนับสนุนสำหรับบำรุงรักษาสำนักงานธนาคารโรงเรียน จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ในการบริหารจัดการ ภายในธนาคารโรงเรียน และธนาคารออมสินสาขาท่าวังผามอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน โดยมีนางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นางชนนิศา เมืองมูล ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม และนักเรียนที่ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รับมอบ ณ สนามโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

Related posts