ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการสอบ(ประเภทสอบคัดเลือก) หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564ปล.ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ให้มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2564

รายละเอียดดังแนบลิ้งใบมอบตัว https://drive.google.com/…/1u3H9s…/view…

ลิ้งประกาศผลสอบ https://drive.google.com/…/1ZmXBxLDjbJpTLKG2bhq…/view…

Related posts